Weblog Gerber van der Graaf

Hieronder vind je de weblog van Gerber van der Graaf, ingenieur. Hij woont al een jaar of 22 in Catalonië en houdt sinds juni 2017 een weblog bij met beschouwingen over de politieke situatie - met name de vervolging van de Catalaanse politici. Met zijn goedvinden is dit artikel geïntegreerd in deze website, maar kan uiteraard ook ‘los’ worden bekeken.


Spanje, met als hoofdstad Warschau

2 december 2021

(560 woorden)

Afgelopen Maart ontnam het Europese Parlement (EP) de juridische immuniteit van haar volksvertegenwoordigers (MEPs) en voormalig Catalaanse president Carles Puigdemont en zijn ministers Toni Comín en Clara Ponsatí. Omdat hun immuniteit werd afgenomen wegens politieke vervolging door Spanje, dienden zij een aanklacht in bij het Gerecht van de Europese Unie (G-EU) en vroegen om hun immuniteit te herstellen. Het G-EU weigerde dit echter te doen nadat de Spaanse landsadvocaat, Sonsoles Centeno, naar het Europese Hof had gecommuniceerd dat het Europees uitleveringsbevel (zij verbijven in België in ballingschap), door Spanje tegen hen was opgeschort. De onderzoeksrechter van het Spaanse Hooggerechtshof, Llarena welke de uitleveringsbevelen had uitgevaardigd, heeft namelijk enkele juridische vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) voorgelegd onder welke voorwaarden een EU lidstaat een uitleveringsbevel kan weigeren. Hierdoor is het juridische proces tegen de Catalaanse politici opgeschort totdat het HvJ-EU deze onzekerheden heeft opgehelderd, aldus de Spaanse landsadvocaat bij het HvJ-EU. In feite zei ze niets bijzonders daar de Europese norm dit zo voorschrijft. Het arrestatiebevel in Spanje zelf bleef echter wel van kracht. Zodoende veronderstelden Puigdemont cum suis (C.S.) dat zij, met uitzondering van Spanje, vrij door Europa konden reizen.

Afgelopen September werd Puigdemont echter bij zijn aankomst op het vliegveld van Sardinië, Italië, gearresteerd. Na een nacht in de cel te hebben doorgebracht werd hij de dag daarop weer vrijgelaten. De Italiaanse rechter gaf gehoor aan de verdediging van Puigdemont dat het GvUE garandeert dat hij niet aan Spanje kan worden uitgeleverd. Het bleek echter dat Llarena het Europese uitleveringsbevel niet had ingetrokken. Naar aanleiding hiervan vroegen Puigdemont C.S. opnieuw aan het GvUE om hun immuniteit als MEPs te herstellen. Afgelopen 26 October weigerde het Europese Hof met hetzelfde argument als voorheen dat dit wegens het advies van Llarena aan het HvJ-EU niet nodig is. De uitspraak is echter nog duidelijker dan haar vorige en zegt: ‘de Europese uitleveringsaanvragen zijn ongeldig, ondanks wat Lllarena beweert’. Tevens wijst het G-EU het Spaanse Hooggerechtshof er op dat Puigdemont C.S. zelfs niet in Spanje gearresteerd kunnen worden want, zo zegt zij, ‘het Europese recht waarin staat dat een proces wordt opgeschort wanneer een advies aan het HvJ-UE wordt gevraagd, is in de gehele EU van kracht’.

Naar aanleiding hiervan vroegen de Catalaanse politici aan Llarena of hij de Spaanse politie reeds had bevolen dat zij niet in Spanje kunnen worden gearresteerd. Het antwoord liet enkele dagen op zich wachten, maar uiteindelijk liet het Spaanse Hooggerechtshof haar mening via het Spaanse persagentschap Europa Press uitlekken. Daarin zegt het Hooggerechtshof ‘wat het G-EU kan zeggen, heeft geen invloed op de zaak omdat het Spaanse recht niet onderworpen is aan het Europees recht’. Daarnaast zegt zij dat het vonnis van het G-EU eerst nog vanuit het Engels en het Frans naar het Spaans moet worden vertaald alvorens zij deze kan evalueren.

Welke andere EU lidstaat beweerde onlangs niet hetzelfde maar kwam terug op haar schreden toen de Unie dreigde om de Covid hulp stop te zetten? Dit keer betreft het niet de Poolse regering die door haar kiezers kan worden weggestuurd, maar de ongerenoveerde Spaanse post-franco justitie. Een botsing tussen Spanje en de Europese Unie lijkt onvermijdelijk.

P.S.
Onder druk van het Spaans Hooggerechtshof en de media is Centeno inmiddels opgestapt als landsadvocaat. Zij geven haar de schuld van het niet uitleveren van Puigdemont aan Spanje. De Catalaanse politieke crisis eist ook in Spanje haar tol in de vorm van wederzijdse beschuldigingen, spanningen en conflicten.

> De stand van zaken in en rond Catalonië > Kanttekeningen door Gerber van der Graaf > Weblog Gerber van der Graaf