Kanttekeningen door Gerber van der Graaf

Hieronder vind je de weblog van Gerber van der Graaf, ingenieur. Hij woont al een jaar of 22 in Catalonië en houdt sinds juni 2017 een weblog bij met beschouwingen over de politieke situatie - met name de vervolging van de Catalaanse politici. Met zijn goedvinden is de blog geïntegreerd in deze website, maar kan uiteraard ook ‘los’ worden bekeken.


The Via Laietana police station, the amnesia of the Spanish government

• 16 mei 2024 | In Spain, torture was practiced during the Franco dictatorship and continues to be practiced now. And worst of all is the impunity Translation of La comissaria de la Via Laietana, la desmemòria del govern espanyol Gemma Pasqual i Escrivà The Spanish government recognizes the Via Laietana police station as a memory center, but does not

> Lees meer


Politiebureau Via Laietana, het geheugenverlies van de Spaanse regering

• 16 mei 2024 | In Spanje werd tijdens de Franco-dictatuur gemarteld, en dit gebeurt vandaag de dag nog steeds. En het ergste van alles is de straffeloosheid. Vertaling van La comissaria de la Via Laietana, la desmemòria del govern espanyol Gemma Pasqual i Escrivà De Spaanse regering erkent het politiebureau Via Laietana als herinneringscentrum, maar is niet van plan

> Lees meer


Do they prepare a trap for the investigated of Tsunami in the view of amnesty?

• 15 mei 2024 | García-Castellón’s decision to send them to Barcelona to testify next week may trigger arrest warrants just before the bill on the amnesty will become into effect Translation of Preparen una trampa als investigats del Tsunami la vigília de l’amnistia? by Josep Casulleras Nualart Judge Manuel García-Castellón of the Spanish Audiencia Nacional court has thought very

> Lees meer


Some anomalies of the Catalan election campaign

• 6 mei 2024 | 870 words) Announcement Election Almost unexpectedly for everyone, Catalan President Pere Aragonés announced early elections on March 13 for the legally shortest possible term, next May 12. The immediate cause was the failed negotiations on the annual budget with the socialist PSC party led by opposition leader Salvador Illa. After Aragonés and his ERC party

> Lees meer


Enkele anomalieën van de Catalaanse verkiezingscampagne

• 6 mei 2024 | 900 woorden
Aankondiging verkiezingen Nagenoeg voor iedereen onverwacht kondigde de Catalaanse president Pere Aragonés afgelopen 13 Maart vervroegde verkiezingen aan voor op de wettelijk kortst mogelijke termijn, aanstaande 12 Mei. De directe aanleiding waren de mislukte onderhandelingen over de jaarbegroting met de socialistische PSC partij onder leiding van oppositieleider Salvador Illa. Nadat Aragonés en zijn

> Lees meer


Movement in the Catalan Cause

• 17 maart 2024 | 1100 words) Six years after Catalonia held a referendum on its independence (October 1, 2017), there is some movement in the Catalan cause again after the abolition of Catalan autonomy and legal proceedings (which still continue). The reason for this is two facts that took place last week. Amnesty law including terrorism and high treason

> Lees meer


Beweging in de Catalaanse zaak

• 16 maart 2024 | 1030 woorden
Zes jaar nadat Catalonië een referendum over haar onafhankelijkheid hield (1 Oktober 2017), komt er na de opheffing van de Catalaanse autonomie en de rechtsvervolgingen (die nog steeds voortduren) weer enige beweging in de Catalaanse zaak. De aanleiding hiervan zijn twee feiten die afgelopen week plaatsvonden. Amnestiewet inclusief terrorisme en hoogverraad Na lang

> Lees meer


Catalan parties support Spanish government

• 20 november 2023 | Early elections Last May 28, municipal elections took place in Spain, as well as regional elections in 13 of the 17 autonomous regions. The socialist PSOE party lost so much to the right-wing Partido Popular (PP) that President Pedro Sánchez called for snap elections in order to avoid the downward trend and still win them.

> Lees meer


Spaanse regeringssteun van Catalaanse partijen

• 18 november 2023 | 1550 woorden
Vervroegde verkiezingen Afgelopen 28 Mei vonden in Spanje gemeenteraadsverkiezingen plaats en in 13 van de 17 autonome gebieden tevens regionale verkiezingen. De socialistische PSOE partij verloor daarbij dusdanig van de rechtse Partido Popular (PP) dat president Pedro Sánchez vervroegde nationale verkiezingen uitschreef om de neerwaartse trend voor te zijn en de vervroegde nationale

> Lees meer


Puigdemont loses immunity

• 13 juli 2023 | 770 words) The European judiciary recently ruled that Puigdemont and his ministers Comín and Ponsatí lose their legal immunity as members of the European Parliament (EP). In a very irregular procedure, the EP had decided this after the Spanish judiciary had asked for an arrest warrant to be issued against them. Puigdemont appealed against this

> Lees meer


Puigdemont verliest immuniteit

• 13 juli 2023 | 810 woorden
Onlangs oordeelde de Europese justitie dat Puigdemont en zijn ministers Comín en Ponsatí als leden van het Europese parlement (EP) hun juridische immuniteit verliezen. In een zeer onregelmatige procedure had het EP dit besloten nadat de Spaanse justitie daarom had gevraagd om een arrestatiebevel tegen hen uit te kunnen vaardigen. Puigdemont ging daarin

> Lees meer


Elections, betrayal and a State operation

• 18 juni 2023 | 1100 words) Introduction Last May 28, municipal elections were held in Catalonia and the rest of Spain. Elections for the government of the autonomous regions were also held in other parts of Spain. In a normally functioning democracy, municipal elections have little impact on national politics. But Spain is just not that, a normal democracy.

> Lees meer


Verkiezingen, bedrog en een Staatsoperatie

• 18 juni 2023 | 1100 woorden
Inleiding Afgelopen 28 Mei werden in Catalonië en de rest van Spanje gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In andere delen van Spanje werden tevens verkiezingen voor het bestuur van de autonome regio ‘s gehouden. In een normaal functionerende democratie hebben gemeenteraadsverkiezingen weinig impact op de nationale politiek. Maar Spanje is dat nu eenmaal niet, een normale

> Lees meer


Via Laietana 43: de buik van het beest

• 22 maart 2023 | Vertaling van het redactioneel artikel van Vilaweb, 22 Maart 2023 door Vicent Partal. An English version can also be found here Het boek ‘Torturades‘ (Gemartelden), door Gemma Pasqual, een verhaal over tweeëntwintig vrouwen die tussen 1941 en 2019 werden gemarteld op het politiebureau Via Laietana in Barcelona, laat zien hoe de overgang van dictatuur naar

> Lees meer


Het Europese Hof van Justitie over de uitlevering van Lluís Puig

• 1 februari 2023 | 1400 woorden
België weigert uitlevering De Belgische justitie oordeelde dat de Catalaanse minister van de regering van president Puigdemont, Lluís Puig die net als Puigdemont in België in ballingschap verblijft, niet aan Spanje hoeft te worden uitgeleverd. Het Hof van Cassatie in Brussel nam de argumenten van de rechtbank in Gent over dat het Spaanse

> Lees meer


Borrell radicaal eerlijk?

• 6 november 2022 | 1100 woorden
Onlangs verscheen een artikel in de Groene Amsterdammer uit de pen van Mathieu Segers met als titel ‘Radicale eerlijkheid’. Het ging over een uitspraak van de Hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie, Josep Borrell. Racistische opmerkingen Nu kennen we als Catalanen de voormalige PSOE minister van BuZa Borrell al wat langer dan sinds

> Lees meer


Een ommekeer

• 7 oktober 2022 | 1100 woorden
Vijf jaar nadat het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid op 1 Oktober 2017 plaats vond, lijkt het dat de politieke ontwikkelingen weer op gang komen. De afgelopen anderhalf jaar worden voornamelijk gekenmerkt door de partijpolitiek van de Catalaanse onafhankelijkheidspartijen die de regering vormen (ERC en haar coalitiegenoot JxCAT) en hun terugkeer naar de

> Lees meer


Lawfare, verraad en broedermoord

• 29 juli 2022 | 1650 woorden
De onderhandelingstafel Al weken lang kondigde de Catalaanse regering met veel tamtam en bombarie aan dat de onderhandelingstafel over het Catalaanse conflict tussen de presidenten van de Spaanse en de Catalaanse regeringen nog voor het zomerreces zou plaats vinden. Afgelopen Dinsdag publiceerde de Catalaanse omroep dan eindelijk, nog vlak voor het reces, dat

> Lees meer


Is het Catalaanse onafhankelijkheidsproces dood?

• 3 juni 2022 | 1300 woorden
Onlangs verklaarde de Spaanse president Pedro Sánchez dat de rust in Catalonië is teruggekeerd. Door de veroordeelde Catalaanse politici en sociale leiders gratie te verlenen vind hij dat hij voldoende heeft gedaan voor de oplossing van het politieke conflict. (Dit deed hij echter niet uit eigen wil, maar werd daartoe gedwongen naar aanleiding

> Lees meer


Honderdtwintig spelfouten

• 13 mei 2022 | 660 woorden
25% verplichte les in het Spaans De rechtbank in Catalonië verplicht de Catalaanse overheid dat de hoofdvakken in het onderwijs voor 25% in het Spaans worden gedoceerd. Dit doet zij op aanvraag van de Spaans nationalistisch beweging ‘Asamblea por una Escuela Bilingüe’ en sterk verwant aan de Ciutadans partij. Het oordeel is dus

> Lees meer


CatalanGate: Spanje rechtvaardigt politieke spionage met Pegasus

• 6 mei 2022 | 1680 woorden
Drie weken geleden publiceerde het Canadese onderzoeksinstituut CitizenLab via de Amerikaanse krant The New Yorker dat 65 Catalaanse politici, activisten, journalisten en artsen via hun mobiele telefoons en computers met Pegasus en Candiru zijn bespioneerd. Zij waarschuwden toen al dat dit misschien nog maar het topje van de ijsberg zou zijn. Inmiddels is

> Lees meer


CatalanGate: Spanje bespioneert op grote schaal Catalanen

• 26 april 2022 | 1650 woorden
Massale politieke spionage Op 25 April, publiceerde de Noord Amerikaanse krant ‘The New Yorker’ een artikel over de onderzoeksresultaten van het Canadese instituut Citizen Lab. Dit instituut, gelieerd aan de universiteit van Toronto, onderzoekt het misbruik van burgerrechten. Zij constateert dat sinds 2015 65 mobiele telefoons van Catalaanse politieke leiders, activisten, juristen en

> Lees meer


Operatie Volkhov: vermeende relatie Catalanen met Rusland

• 19 maart 2022 | 920 woorden
Opnieuw speelt de problematiek dat de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging diplomatieke relaties met Rusland zou hebben of zou hebben gehad. Met name de directe omgeving van de afgezette Catalaanse president Carles Puigdemont wordt hierbij genoemd. Op 28 Oktober werd het hoofd van het bureau van Puigdemont, Josep Luis Alay, door de Guardia Civil (GC) samen

> Lees meer


Internationale noodbrief voorzitster Catalaanse Parlement

• 3 februari 2022 | 550 woorden
De volksafgevaardigde in het Catalaanse Parlement Pau Juvillà (La CUP partij) is door de Spaanse rechtbank voor 6 maanden uit zijn ambt gezet en moet een geldboete van EU 1080 betalen. De straf is echter niet definitief want hij kan nog in hoger beroep gaan bij het Spaans Hooggerechtshof. Juvillà werd hiertoe veroordeelt

> Lees meer


Spanje verdacht van terroristische aanslagen

• 14 januari 2022 | 1250 woorden
Het trauma van de terroristische aanslagen op 17 Augustus 2017 in Barcelona en Cambrills zit er in Catalonië nog diep in. Dat bleek deze dagen weer toen ex-commissaris van de Policia Nacional José Manuel Vilarejo voor de rechtbank het Audiencia Nacional moest getuigen. Vilarejo werkte nauw samen met de Spaanse inlichtingendienst (CNI) en

> Lees meer


Retorn del president Puigdemont a Catalunya?

• 11 januari 2022 | 836 woorden) Les sentències del Tribunal General de la UE sobre la immunitat parlamentària de Puigdemont, Ponsatí i Comín (ell i els seus exconsellers són eurodiputats) s’esperen en un futur pròxim. A més, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre les preguntes prejudicials que el jutge Espanyol Llarena ha presentat sobre

> Lees meer


Terugkomst president Puigdemont naar Catalonië?

• 11 januari 2022 | 830 woorden
De uitspraken van het Gerecht van Europa over de parlementaire immuniteit van Puigdemont, Ponsatí en Comín (hij en zijn voormalige ministers zijn lid van het Europese Parlement) worden binnen afzienbare tijd verwacht. Daarnaast zal het Europese Hof van Justitie een uitspraak doen over de vragen die vooraf gaan aan het gerechtelijk proces tegen

> Lees meer


Spanje een volwaardige democratie?

• 5 januari 2022 | 1950 woorden
Doorgaans vermeld ik op dit blog wat er gaande is in of met betrekking tot Catalonië. Veel van wat er gebeurd is natuurlijk een afspiegeling van Spanje en hoe deze Staat functioneert. De vraag rijst daarom of, naast de Catalaanse repressie, ook andere aspecten zijn aan te wijzen over het tekort aan democratisch

> Lees meer


Het is de taal, idioot!

• 20 december 2021 | 1200 woorden
Taal als fundament van identiteit Van al onze manieren waarmee wij ons uitdrukken is de taal misschien wel de allerbelangrijkste. We krijgen deze van huis uit mee (vandaar dat we spreken over ‘moedertaal’), drukken onze gevoelens er mee uit en communiceren ermee in ons dagelijkse leven. Door middel van literatuur, poëzie en liederen

> Lees meer


Spain, with Warsaw as its capital

• 4 december 2021 | 575 words, translation Kathy Arnold) Last March, the European Parliament (EP) stripped representatives (MEPs) and former Catalan President Carles Puigdemont and his ministers Toni Comín and Clara Ponsatí of their legal immunity. Because their immunity had been revoked due to political persecution by Spain, they filed a complaint at the European General Court (EGC) and

> Lees meer


Spanje, met als hoofdstad Warschau

• 2 december 2021 | 560 woorden
Afgelopen Maart ontnam het Europese Parlement (EP) de juridische immuniteit van haar volksvertegenwoordigers (MEPs) en voormalig Catalaanse president Carles Puigdemont en zijn ministers Toni Comín en Clara Ponsatí. Omdat hun immuniteit werd afgenomen wegens politieke vervolging door Spanje, dienden zij een aanklacht in bij het Gerecht van de Europese Unie (G-EU) en vroegen

> Lees meer


Open letter to TU Delft against honorary doctorate Timmermans

• 23 november 2021 | 570 words) Dear Rector Magnificus Prof.dr.ir. Tim Verhagen, As a former student of TU Delft, I am very disappointed that the university wants to award an honorary doctorate to Mr Frans Timmermans, member of the European Commission (EC), on the occasion of her 180th Dies Natalis on 14 January. I would ask you to reconsider

> Lees meer


Open brief aan TU Delft tegen eredoctoraat Timmermans

• 23 november 2021 | 570 woorden
Geachte Rector Magnificus Prof.dr.ir. Tim Verhagen, Als voormalig student van TU Delft ben ik zeer teleurgesteld dat de universiteit een eredoctoraat wil verlenen aan de heer mr. Frans Timmermans, lid van de Europese Commissie (EC), ter gelegenheid van haar 180ste Dies Natalis op 14 Januari aanstaande. Ik vraag u om deze beslissing opnieuw

> Lees meer


Catalaanse verkiezingen vanuit Waterloo

• 5 november 2021 | 850 woorden
Een jaar nadat de voormalig president van Catalonië Carles Puigdemont uitweek naar België om niet in handen van de Spaanse justitie te vallen omdat hij een referendum had gehouden over de onafhankelijkheid van Catalonië, richtte hij de voorlopige regering in ballingschap op. Deze werd ‘Consell per la República Catalana’ (Raad voor de Catalaanse

> Lees meer


Spanje misleidt Europese justitie

• 30 september 2021 | 800 woorden
Vorige week Zaterdag wilde de voormalig Catalaanse president Carles Puigdemont, welke in ballingschap in België verblijft, een Catalaanse culturele uitwisseling bezoeken op het Italiaanse eiland Sardinië. Bij zijn aankomst Donderdag ‘s-avonds werd hij op het vliegveld door de Italiaanse politie gearresteerd. Zijn arrestatie was een grote verassing. Puigdemont is Europarlementariër en geniet daarom

> Lees meer


Raad van Europa: Spanje en Turkije schenden mensenrechten

• 21 juni 2021 | 1050 woorden
De Raad van Europa, bestaat uit 47 landen en is na de tweede wereldoorlog opgericht om de mensenrechten, democratie en de naleving van de wet onder de lidstaten te controleren. Het Europese Hof van de Mensenrechten vormt onderdeel van deze Raad. Haar uitspraken zijn bindend voor de landen die er lid van zijn.

> Lees meer


Opnieuw Spaanse justitie

• 18 juni 2021 | 960 woorden
Marcel Vivet: 5 jaar gevangenisstraf voor protest Op 1 Oktober 2018 protesteerde Marcel Vivet tegen het vaak zeer gewelddadig optreden van de ME (Jusapol genaamd) van de Catalaanse politie (Mossos d’Esquadra) in centrum Barcelona. Het was een ‘Holy protest’ waar met gekleurde verf naar de Mossos werd gegooid. Jaume Vivet werd achteraf aangeklaagd

> Lees meer


De eerste barsten

• 12 juni 2021 | 1700 woorden
Barsten in de Catalaanse regering Nog geen twee weken oud is de Catalaanse regering en de onenigheden tussen de politieke partijen, de regeringspartij ERC en coalitiegenoot JxCat, laaien weer opnieuw op. In de regeringsovereenkomst kwamen de partijen overeen dat gedurende de eerste twee jaren van de regeringsperiode zou worden getracht om door onderhandelingen

> Lees meer


Spanje: een groeiend probleem voor Europa

• 5 juni 2021 | 980 woorden
Het Europese Hof corrigeert het Europese parlement Afgelopen 9 Maart stemde het Europese parlement (EP) om de juridische onschendbaarheid van haar Catalaanse leden Puigdemont, Comín en Ponsatí op te heffen. Het Spaanse Hooggerechtshof had daarom gevraagd zodat de procedure van hun uitlevering in België, waar zij verblijven, kon worden voortgezet. Het parlement stemde

> Lees meer


De woedende rechter

• 28 mei 2021 | 450 woorden
Acht en veertig uur na de aanstelling van de Catalaanse coalitieregering ERC-JxCat onder leiding van president Pere Aragonès, verscheen het adviesrapport van het Spaanse Hooggerechtshof bij monde van rechter Marchena welke de Catalaanse leiders heeft veroordeeld, over het algemeen pardon dat de Spaanse regering van Sánchez aan de Catalaanse gevangenen wil verlenen. Het

> Lees meer


Een onafhankelijkheidsregering?

• 28 mei 2021 | 800 woorden
Na bijna drie maanden van moeizame onderhandelingen sinds de verkiezingen van 14 Februari heeft Catalonië een nieuwe regering. De socialistische partij PSC van voormalig minister van gezondheid Illa had weliswaar het grootste aantal stemmen verkregen, maar een gelijk aantal zetels (33 van de in totaal 135) als de onafhankelijkheidspartij ERC van Junqueras. De

> Lees meer


Een voortijdig einde van een TV debat

• 25 april 2021 | 600 woorden
Het was een verhit debat afgelopen Vrijdag, daar in de TV studio van Cadena SER. Zij geloofde hem niet en zei dat hij loog. Als het waar was wat hij zei, dan moest hij er maar aangifte van doen, lachte ze smalend. Hij had zijn mondkapje al in de hand en nam aanstalten

> Lees meer


Oh Europa!

• 9 maart 2021 | 670 woorden
De Europese Unie bevindt zich in een dieptepunt dat haar weerga niet kent. Ware het niet dat er reeds vele signalen waren waar te nemen dat de Unie niet is wat zij pretendeert te zijn, dan is dat nu onmiskenbaar duidelijk. Het Parlement stemt er voor dat drie van haar leden door één

> Lees meer


Europarlement beslist over politieke rechtsvervolging door Spanje

• 27 februari 2021 | 1000 woorden
Als lid van het Europese Parlement (EP) genieten voormalig Catalaanse president Carles Puigdemont en twee van zijn ministers, Antoni Comín en Clara Ponsatí, juridische onschendbaarheid. Het Spaanse Hooggerechtshof heeft het Parlement gevraagd om hun onschendbaarheid op te heffen zodat zij aan België en Schotland de uitlevering van de Europarlementariërs (MEP’s) kan aanvragen. Op

> Lees meer


Spaanse Staatsoperatie mislukt

• 15 februari 2021 | 530 woorden
De socialistische partij PSC (de Catalaanse tak van de PSOE) met lijsttrekker Salvador Illa heeft de Catalaanse verkiezingen wat aantal stemmen betreft gewonnen. Zij heeft echter evenveel zetels, 33 van de in totaal 135, als ERC, één van de partijen die voor de afscheiding van Spanje is, verkregen. De andere onafhankelijkheidspartijen JxCat en

> Lees meer


Tweede en laatste week verkiezingscampagne

• 10 februari 2021 | 2400 woorden
Maandag Uitstel bekendmaking verkiezingsuitslag De regionale Kiescommissie regelt de Catalaanse verkiezingen voor aanstaande 14 Februari. Haar taak is onder andere om burgers te loten die verantwoordelijk moeten zijn voor het verloop bij de stembussen. Als gevolg van de Covid heeft 25% daarvan, zo’n 25.000 mensen, een bezwaarschrift ingediend. Indien voor hen geen vervanging

> Lees meer


Europa blundert tegenover Rusland

• 9 februari 2021 | Een ode aan Ruslandspecialist Frans Timmermans. (750 woorden
Gedurende de drie jaren sinds het Catalaanse referendum over haar onafhankelijkheid heeft de Europese Commissie (EC), onder leiding van vicevoorzitter Frans Timmermans, altijd bij hoog en laag volgehouden dat het politieke conflict een interne aangelegenheid is van de soevereine lidstaat Spanje. Dat daarbij fundamentele mensenrechten worden geschonden

> Lees meer


Sociale vrede, zegt hij?

• 9 februari 2021 | 290 woorden
Naar aanleiding van Pau social, diu? De rechtsvervolgingen tegen 2850 Catalanen gaan tijdens de verkiezingscampagne onverminderd voort. Het OM vraagt in totaal 27 jaar gevangenisstraf tegen 5 jongeren die protesteerden tegen de vonnissen van hun politieke en burgerleiders in Oktober 2019. De eisen lopen uiteen van vier en een half tot zes en

> Lees meer


Een weekje verkiezingscampagne in Catalonië

• 5 februari 2021 | 1600 woorden
De eerste week van de campagne voor de Catalaanse verkiezingen op 14 Februari is achter de rug. Het overgrote merendeel van de politieke partijen wilden de verkiezingen wegens de Covid pandemie uitstellen. Alleen de socialistische PSOE/PSC wilde perse de verkiezingen op 14 Februari door laten gaan. Sympathisanten van deze partij stapten naar de

> Lees meer


Regionale Catalaanse verkiezingen als Staatsoperatie

• 27 januari 2021 |   Posted on 27 januari 2021 by gb_vdg Regionale Catalaanse verkiezingen als Staatsoperatie (1070 woorden Gedwongen tot vervroegde verkiezingen In Catalonië staat de campagne voor de vervroegde verkiezingen voor de deur. Aanleiding hiertoe was de afzetting van president Quim Torra uit zijn ambt. De Catalaanse president Torra had tijdens de Spaans nationale verkiezingen een spandoek

> Lees meer


> De stand van zaken in en rond Catalonië > Kanttekeningen door Gerber van der Graaf