Weblog Gerber van der Graaf

Hieronder vind je de weblog van Gerber van der Graaf, ingenieur. Hij woont al een jaar of 22 in Catalonië en houdt sinds juni 2017 een weblog bij met beschouwingen over de politieke situatie - met name de vervolging van de Catalaanse politici. Met zijn goedvinden is dit artikel geïntegreerd in deze website, maar kan uiteraard ook ‘los’ worden bekeken.


Spanje een volwaardige democratie?

5 januari 2022

(1950 woorden)

Doorgaans vermeld ik op dit blog wat er gaande is in of met betrekking tot Catalonië. Veel van wat er gebeurd is natuurlijk een afspiegeling van Spanje en hoe deze Staat functioneert. De vraag rijst daarom of, naast de Catalaanse repressie, ook andere aspecten zijn aan te wijzen over het tekort aan democratisch gehalte in Spanje. Ik noem er een paar, maar de lijst is verre van volledig. Desalniettemin moet worden opgemerkt dat wanneer een Staat zich tegen een hoe klein deel van haar bevolking maar ook, al was het maar één enkele persoon, ondemocratische gedraagd en het ‘strafrecht van de vijand’ toepast, zij reeds haar democratische status en die van een rechtstaat als geheel heeft verloren.

Justitie

Sociaal

Politiek

> De stand van zaken in en rond Catalonië > Kanttekeningen door Gerber van der Graaf > Weblog Gerber van der Graaf