Weblog Gerber van der Graaf

Hieronder vind je de weblog van Gerber van der Graaf, ingenieur. Hij woont al een jaar of 22 in Catalonië en houdt sinds juni 2017 een weblog bij met beschouwingen over de politieke situatie - met name de vervolging van de Catalaanse politici. Met zijn goedvinden is dit artikel geïntegreerd in deze website, maar kan uiteraard ook ‘los’ worden bekeken.


Raad van Europa: Spanje en Turkije schenden mensenrechten

21 juni 2021

(1050 woorden)

De Raad van Europa, bestaat uit 47 landen en is na de tweede wereldoorlog opgericht om de mensenrechten, democratie en de naleving van de wet onder de lidstaten te controleren. Het Europese Hof van de Mensenrechten vormt onderdeel van deze Raad. Haar uitspraken zijn bindend voor de landen die er lid van zijn. De Raad en het Gerechtshof zijn gezeteld in Straatsburg.

De voorzitter van de Commissie van de mensenrechten van de Raad van Europa, Boriss Cilevics (Daugavpils, 1956), bezocht in Februari 2020 Spanje. Eerst sprak hij met de rechters en de openbaar aanklagers van het Hooggerechtshof. Het schijnt dat de spanningen bij dat bezoek hoog opliep omdat Cilevics zijn verbazing uitte over de hoge straffen die de Catalaanse politici voor het misdrijf opruiing hadden gekregen. Vervolgens bezocht hij de gevangenis Lledoners en sprak daar met de gevangen politici en had een videoconferentie met de voorzitster van het Catalaanse Parlement, Carme Forcadell, en minister Dolors Basses die in een andere gevangenis zitten. Cilevics schreef zijn bevindingen in het rapport ‘Should politicians be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate?’ . Daarin vermeld hij dat Spanje en Turkije politieke gevangenen hebben en de mensenrechten tegen respectievelijk de Catalanen en de Koerden schenden. Het rapport eist dat de politieke gevangenen onmiddellijk moeten worden vrijgelaten of gratie moet worden verleend. Ook zegt het rapport dat Spanje moet stoppen met de gerechtelijke vervolgingen van de politici die naar andere Europese landen zijn uitgeweken en de talrijke andere politici en hoge ambtenaren, zoals bijvoorbeeld door het Tribunal de Quentas. Daarnaast vermeld het rapport dat de voormalige Catalaanse president Quim Torra niet had mogen worden bestraft en uit zijn functie worden ontheven omdat hij zijn bezorgdheid uitte over de gevangenen en ballingen door middel van een spandoek aan het regeringspaleis. Het rapport stelt verder dat het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid rechtsgeldig is en beveelt Spanje aan om de wetgeving voor opruiing en oproer te veranderen zodat de desproportionele hoge straffen die de Catalaanse leiders gekregen hebben niet mogelijk zijn.

De bevindingen van de Commissie zijn vandaag in de plenaire vergadering van de Raad van Europa in stemming gebracht. Het rapport werd in zijn geheel aangenomen met 70 stemmen voor, 28 tegen en 12 onthoudingen. Spanje en Turkije hebben nog getracht om de scherp veroordelende tekst te verzachten. De PP en PSOE dienden voorstellen tot veranderingen in om de afkeuring van de veroordeling en de afzetting van de Catalaanse president Torra te verwijdren. Ook wilden zij de tekst laten verwijderen die spreekt over de vervolgingen van de ballingen en de hoge ambtenaren. Slechts één enkel voorstel van de tientallen die de Spaanse politici indienden werd aangenomen.

Het rapport, dat een sterk juridisch karacter heeft en is gebaseerd op de Europese wetten en juridische precenten, zal grote invloed hebben op het oordeel van het Europese Hof van de Mensenrechten waar de Catalaanse gevangenen hun aanklacht hebben ingediend of nog zullen indienen.

Spaanse rechters
Het besluit van de Raad van Europa is vernietigend voor de reputatie van de Spaanse gerechtelijke macht. Voordat het stemmen plaatsvond plaatsten verschillende bonden van Spaanse conservatieve rechters een krantenartikel waarin zij vragen dat de Spaanse politici in de Raad van Europa er alles aan moeten doen om het rapport tegen te houden of het harde oordeel te verzachten.

Politiek
Vanuit de politiek probeert de Spaanse president Pedro Sánchez de schade te beperken door met grote spoed het koninklijk decreet voor het pardon van de Catalaanse gevangenen te ondertekenen. Gedurende de twee jaren dat hij nu regeert is er ondanks sterk aandringen van coalitiegenoot Comu/Podem niets gebeurd met betrekking tot een amnestiewet en de verandering van de wet van opruiing en oproer, zoals Sánchez bij zijn verkiezingen had beloofd. Nu het rapport van de Europese Raad in stemming is gebracht, slaat de paniek alom toe en binnen een maand lag het wetsvoorstel op tafel. De dag nadat het vernietigende rapport van de Raad van Europa werd aangenomen, zal het Spaanse kabinet bijeenkomen en het koninklijk decreet bekrachtigen. Hoewel de details nog niet duidelijk zijn, liet de krant El País uitlekken dat de gratie alleen de in vrijheidstelling van de gevangen Catalanen betreft. Deze zal worden teruggedraaid zodra de gevangenen opnieuw ‘criminele activiteiten ondernemen’, oftewel op enige wijze zullen werken aan de Catalaanse onafhankelijkheid. De straf dat zij de komende jaren geen openbare functie mogen bekleden, zoals een politieke ambt, blijft overeind staan. Sánchez doet zoveel water bij de wijn om de politici vanuit zijn eigen partij, de rechtse en fascistische oppositiepartijen en de gerechtelijke macht die fel tegen het pardon gekant zijn enigszins tevreden te stellen. In Catalonië probeerde Sánchez zijn product van clementie te verkopen door in een show in het Liceu, het musicaltheater in Barcelona, te houden met als titel: ‘Herontdekken, een project voor de toekomst voor geheel Spanje’. De protesten die op de tjokvolle Ramblas voor de deur van het Liceu gehouden werden tegen dit koloniale bezoek (zo noemt voormalig Catalaanse president Quim Torra het bezoek van Sánchez als antwoord op de uitnodiging), tonen duidelijk aan dat het pardon voor de gevangenen geen oplossing is voor het politieke probleem van de Catalaanse wens voor onafhankelijkheid. De gratie geld alleen voor de 12 Catalaanse gevangenen en niet voor de meer dan 3000 burgers en politicie die vervolgt worden wegens het referendum of de protesten tegen de uitspraak van het Hooggerechtshof over de gevangen leiders. Deze gerechtelijke vervolgingen gaan gewoon door. Ook de Catalaanse parlementsvoorzitster Laura Borràs weigerde de uitnodiging om bij de marketingbijeenkomst van Sánchez aanwezig te zijn. Zij schreef hem: ‘Verzoening? Op dezelfde dag zal ik voormalig hoge ambtenaren van de Generalitat (Catalaanse overheid) vergezellen naar de Stad van Justitie (rechtbank in Barcelona). De repressieve houding waar meer dan 3300 mensen onder lijden is niet in overeenstemming met de titel van de bijeenkomst. Het hervinden dat wij wensen is de weg van politiek en onderhandelingen’.

Advocaat Boye en andere juristen voorpellen dat de Spaanse vervolgingen van voorstanders van de Catalaanse onafhankelijkheid zeer sterk zal toenemen uit woede van justitie die fel tegen de gratieverlening is. Ook de parlemetsvoorzitster staat op deze lijst. In een vorig artikel noemde ik de vervolgingen van het Tribunal de Quentas. Dit administratieve instituut dat voornamelijk uit leden van de PP bestaat en waartegen geen hoger beroep mogelijk is, zal nieuwe en torenhoge boetes gaan uitdelen tegen iedere voorstander van de Catalaanse onafhankelijkheid van enig kaliber. Het zijn de stuiptrekkingen van een oud imperium dat haar laatste kolonie aan het verliezen is.

> De stand van zaken in en rond Catalonië > Kanttekeningen door Gerber van der Graaf > Weblog Gerber van der Graaf