Weblog Gerber van der Graaf

Hieronder vind je de weblog van Gerber van der Graaf, ingenieur. Hij woont al een jaar of 22 in Catalonië en houdt sinds juni 2017 een weblog bij met beschouwingen over de politieke situatie - met name de vervolging van de Catalaanse politici. Met zijn goedvinden is dit artikel geïntegreerd in deze website, maar kan uiteraard ook ‘los’ worden bekeken.


Opnieuw Spaanse justitie

18 juni 2021

(960 woorden)

Marcel Vivet: 5 jaar gevangenisstraf voor protest
Op 1 oktober 2018 protesteerde Marcel Vivet tegen het vaak zeer gewelddadig optreden van de ME (Jusapol genaamd) van de Catalaanse politie (Mossos d’Esquadra) in centrum Barcelona. Het was een ‘Holy protest’ waar met gekleurde verf naar de Mossos werd gegooid. Jaume Vivet werd achteraf aangeklaagd dat hij met een vlaggenstok op de pols van een agent had geslagen, waardoor deze een maand niet heeft kunnen werken. Zoals gewoonlijk wanneer een agent wordt verwond, deed het Catalaanse ministerie van BiZa, toender-tijd onder verantwoording van minister Buch van de JxCat partij, ook een aanklacht tegen Vivet waarin het ministerie 4 jaar gevangenisstraf eiste. Marcel wordt veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf (2 jaar wegens ordeverstoring en 3 jaar wegen letsel aan een politie autoriteit). Daarnaast moet hij 2100 Euro ‘s schadevergoeding aan de politieagent betalen. De rechter schrijft in het oordeel dat er geen beeldmateriaal of ander bewijs is gevonden en dat het vonnis enkel en alleen is gebaseerd op de getuigenis van de politieagent. In de woonplaats van Vivet, Badalona, en vele andere steden en dorpen in Catalonië ontstond protest tegen de exorbitant hoge gevangenisstraf.

Nadat het oordeel bekend was gemaakt, verkondigde de advocaat van Vivet dat de politieagent in eerste instantie een aanklacht tegen iemand anders voor hetzelfde feit had ingediend. Deze aanklacht had hij later weer ingetrokken. De advocaat, Carles Hurtado, beschuldigd de agent van meineed omdat hij tegen de rechter gezegd heeft dat hij overtuigd is dat het Vivet was geweest die hem geslagen had. Het feit dat eerst iemand anders werd aangeklaagd toont aan dat dit niet het geval is. Daarnaast hebben de openbaar aanklager en het Catalaanse ministerie van BiZa dit feit, waar zij van op de hoogte waren, verzwegen. Het ministerie van BiZa, nu onder verantwoording van de ERC partij, is vooralsnog niet van plan haar aanklacht tegen Vivet in te trekken. De feiten die de verdediging na het vonnis maakte geven nog meer aanleiding tot protesten tegen de veroordeling. Omdat het Catalaanse ministerie van BiZa zich ook in de zaak heeft gemengd, heeft de zaak ook een sterk politiek karakter. Als gevolg hiervan stijgen de politieke spanningen tegen de bureaucratische politici, ongeacht de politieke partij, met de dag.

Mas Colell: bezittingen en pensioen afgepakt vanwege Catalaanse minister
Het Tribunal de Cuentas (Rechtbank van rekening) is een onafhankelijk orgaan dat gespecialiseerd is op fraudezaken en misbruik van overheidsgeld door politici. Dat haar leden van Spaans nationalistische snit zijn valt onder meer af te leiden aan de politieke vervolgingen in Catalonië.

Tijdens zijn regeerperiode van 2011 tot 2015 wilde president Artur Mas een volksraadpleging houden over de Catalaanse onafhankelijkheid. Dit werd hem door Spanje verboden en Mas liet de uitvoering van het stemmen over aan vrijwilligers om geen wettelijke ongehoorzaamheid te plegen. Desondanks werden hij en enkele van zijn ministers veroordeeld voor wettelijke ongehoorzaamheid, maar niet voor het misbruik van belastinggeld. Het Tribunal de Cuentas vervolgde hem en de betrokken ministers echter opnieuw voor dezelfde feiten en waar zij voor vrijgesproken waren (een fenomeen ondenkbaar in een rechtstaat) en veroordeelde hen dit keer wel voor misbruik van publiek geld. Daarbij oordeelde het tribunaal dat iedere reis, bezoek of wat voor activiteit dan ook in zijn geheel als illegaal wordt beschouwd indien een politicus zich op de één of andere manier had uitgesproken over de Catalaanse wens voor onafhankelijkheid. Zo werd de handelsmissie van Mas naar de VS gediskwalificeerd omdat hij daar een vraag tijdens een persconferentie beantwoordde. Als gevolg van de hoge boete werden alle bezittingen (woning, auto et cetera.) en bankrekeningen van de Catalaanse president en de ministers in kwestie in beslag genomen.

Hetzelfde gebeurde met het Catalaanse ministerie van BuZa en alle semioverheidsinstellingen van de Catalaanse overheid in het buitenland, Diplocat genaamd. Deze vestigingen zijn opgericht om de Catalaanse cultuur en handel wereldwijd te bevorderen, net zoals ook andere Spaans autonome gebieden doen. Natuurlijk gaf men op bijeenkomsten van Diplocat desgevraagd ook uitleg over het Catalaanse onafhankelijkheidsproces. Maar de bijeenkomsten dienden nooit als propaganda daarvoor. Hierom werden een dertigtal directeuren van de vestigingen van Diplocat wereldwijd en de staatssecretaris van BuZa een boete van 4,5 miljoen euro ‘s opgelegd.

Naast deze vervolgingen is dit tribunaal nu ook begonnen met aanklachten tegen de ministers van de regering Mas die niet bij de volksraadpleging of op iedere wijze bij het streven naar Catalaanse onafhankelijkheid betrokken zijn geweest. Zij worden er van beschuldigd dat zij 4,8 miljoen Euro ‘s hebben misbruikt. Onder deze aangeklaagden valt de bekende econoom Andreu Mas Colell. Hij was hoogleraar aan de Harvard University en oprichter van de universiteit Pompeu Fabra in Barcelona. Na zijn pensioen werd hij door president Mas gevraagd om het hoge begrotingstekort wat de vorige regering had achtergelaten te verkleinen. Mas-Colell loopt nu, zes jaar nadat hij als minister van EZ is afgetreden, het gevaar dat zijn huis en andere bezittingen, bankrekeningen en pensioen in beslag worden genomen., Op 29 Juni, de dag dat Mas-Colell 77 jaar wordt, doet het Tribunal de Cuentas uitspraak.

Zijn zoon, Alex Mas-Colell, welke hoogleraar aan de Princeton Univerisity is en als economisch adviseur van president Barak Obama bekendheid verwierf, heeft via een reeks Tweets, aandacht gevraagd voor de absurde en politieke vervolgingen. Hij krijgt bijval vanuit de academische wereld, met name vanuit de Verenigde Staten. Er is een petitie opgestart tegen de gerechtelijke vervolging van één van ‘s werelds meest bekende econoom en geliefde hoogleraar. Het Brits-Amerikaanse tijdschrift The Times heeft een artikel geweid aan deze gerechtelijke vervolgingen.

Het Tribunal de Cuentas heeft zich dit keer lelijk vergist in haar slachtoffer. Zij draagt bepaald niet bij aan de beeldvorming van Spanje als rechtstaat en haar politieke vervolgingen zouden wel eens in de één of andere vorm als een boemerang terug kunnen komen. Bijvoorbeeld waanneer de internationale gemeenschap moet beslissen of zij de Catalaanse Republiek als onafhankelijke staat zullen accepteren wanneer deze wordt uitgeroepen.

> De stand van zaken in en rond Catalonië > Kanttekeningen door Gerber van der Graaf > Weblog Gerber van der Graaf