Weblog Gerber van der Graaf

Hieronder vind je de weblog van Gerber van der Graaf, ingenieur. Hij woont al een jaar of 22 in Catalonië en houdt sinds juni 2017 een weblog bij met beschouwingen over de politieke situatie - met name de vervolging van de Catalaanse politici. Met zijn goedvinden is dit artikel geïntegreerd in deze website, maar kan uiteraard ook ‘los’ worden bekeken.


Open oorlog van de ‘deep state’ tegen de regering

27 mei 2020

(1050 woorden)

Eergisteren werd het hoofd van de Guardia Civil (GC), kolonel Diego Pérez de los Cobos, door de minister van BiZa, Fernando Grande-Marlaska (in het gewone leven rechter van het Audiencia Nacional), op staande voet ontslagen. Het ontslag kwam voor buitenstaanders als een donderslag bij heldere hemel.

De los Cobos, zoon van een generaal onder het Franco bewind en broer van een lid en ex-voorzitter van het Constitutioneel Hof, heeft een lange lijst van verdiensten. Voor enkele daarvan kreeg hij van dezelfde minister een medaille.

Op 23 Februari 1981 toog hij naar de kazerne van de GC in de blauwe kiel van de de fascistische Falange partij. Daarmee toonde hij zijn steun aan zijn meerdere, luitenant kolonel El Tejerazo, die op dat moment een staatsgreep pleegde in het Spaanse Congres en verklaarde dat hij klaar stond om ‘te doen wat nodig was’.

In 1992 werd de Baskische activist Kepa Urra door hem en enkele van zijn collega ‘s gemarteld. Spanje werd door de de VN Commissie Tegen Martelingen hiervoor veroordeeld en als gevolg daarvan werd de Los Cobos gedegradeerd. Zijn collega ‘s werden in 1997 door het gerechtshof in Bilbao tot vier jaar gevangenis veroordeeld, maar hun straf werd door het Hooggerechtshof verlaagd en zij kregen amnestie van de ministerraad van de PP regering onder Aznar. Hierdoor zijn zij nooit voor de martelingen in de gevangenis beland.

Later won De los Cobos weer het vertrouwen van het legercorps en de politici en werd hij in 2006 adviseur van de minister van BiZa onder de socialistische PSOE regering.

In 2017 stelde hij rapporten op over de aanloop naar en het verloop van het referendum in Catalonië. In wezen begon het hoofd van de GC in Catalonië na de volksraadpleging in November 2014 reeds met onderzoeken naar politici en burgers die voor de Catalaanse onafhankelijkheid zijn. Deze rapporten werden vervolgens door het OM overgenomen en verder verfijnd voordat ze in de rechtszaken tegen de Catalaanse leiders gebruikt werden. De Los Cobos pleegde meerdere malen meineed tegen de Catalaanse politici en de burgerleiders die het referendum hadden georganiseerd of deze hadden gesteund. Ook was hij hoofdverantwoordelijke voor het politiegeweld op de dag van het referendum zelf. Zo beweerde De Los Cobos voor het Spaanse Hooggerechtshof dat de Catalaanse politie het referendum oogluikend toestond en dat de GC daarom besloot om zelf in te grijpen. Volgens hem had de GC slechts enkele keren en altijd met proportioneel geweld ingegrepen tegen mensen die de GC verhinderden om de stemlokalen binnen te gaan. De GC heeft nooit tegen ouderen van dagen en kinderen gewelddadig opgetreden, zo zei hij voor de rechter. Het Hooggerechtshof stond echter niet toe dat er video ‘s door de verdediging werden getoond om zijn getuigenis en die van de tientallen andere GC agenten te ontmaskeren. De eerste gewelddadige charges vonden echter al in de vroege ochtend plaats, toen de stemlokalen amper waren geopend. De plannen voor de gewelddadige politiecharges en om zonder coördinatie met de Mossos d’Esquadra te werken, zoals de dagen voordat het referendum plaatsvond was afgesproken, lagen echter al wekenlang tevoren klaar. Mede dankzij zijn getuigenissen en het samenspannen met het OM zijn de Catalaanse politici en burgerleiders voor jarenlang tot gevangenisstraf veroordeeld.

Momenteel loopt er nog een rechtzaak tegen het hoofd van de Mossos d’Esquadra, Lluís Trapero. Zijn advocaat toonde tijdens de verhoren aan dat de getuigenissen van De los Cobos incoherent zijn. De GC heeft Trapero nooit kunnen vergeven dat hij de terroristische cel na de aanslagen in Augustus 2017 zelfstandig en op snelle en efficiënte wijze heeft kunnen ontmantelen.

De valse rapporten en de meineed tegenover het Hooggerechtshof en de Audiencia Nacional die de Los Cobos pleegde was geen enkele reden van bezwaar voor de socialistische PSOE partij. Integendeel, nadat de PSOE aan de regering kwam bleef hij het hoofd van de GC en kreeg van de huidige minister van BiZa er zelfs een medaille voor.

De reden voor het ontslag is het onderzoek dat de GC nu tegen de PSOE regering zelf doet in verband met de feministen demonstratie van 8 Maart jongstleden. Rechter Carme Rodríguez Medel, zelf dochter van een GC, gaf daar toestemming voor nadat een aanklacht daarover was ingediend. Ondanks dat het coronavirus al welig in Madrid tierde gaf Grande-Marlaska, die daar zelf ook aanwezig was, toestemming voor de protestdemonstratie. Zoals verwacht kwamen daar duizenden betogers op af waardoor Madrid de grootste haard van de pandemie in Spanje werd.

Uit solidariteit met De Los Cobos bood de tweede man binnen de GC, General Laurentino Ceña en bekend van de problematische persconferenties tijdens de coronacrisis, gisteren zijn ontslag aan. De algemene loonsverhoging die Marlaska de GC aanbood, welke de gemeenschap een kleine 500 miljoen Euro ‘s gaat kosten, was echter te laat om de brand nog te kunnen blussen. Met het ontslag van De Los Cobos is een open oorlog begonnen tussen de Guardia Civil, justitie en de ultrarechtse partijen Ciutadans, PP en Vox aan de ene kant, en de PSOE-Podem regering aan de andere kant. De Spaanse media schrijven nu met grote verbazing wat de Catalanen al lang wisten, namelijk dat de GC valse rapporten schrijft vanwege politieke motieven. De ultrarechtse en nationalistische protestdemonstraties die begonnen in de dure wijken van Madrid tegen hun ‘ontnomen rechten’ vanwege de coronacrisis, lijken een georganiseerde samenwerking van buitenparlementaire machten om de Spaanse regering te ontzetten. En een staatsgreep met al haar ins en outs is daarmee niet ondenkbaar.

Maar in feite vond de staatsgreep al plaats toen diezelfde PSOE partij de toenmalige Partido Popular regering steunde in haar politieke vervolgingen tegen de Catalanen. Men wilde toen, en nu nog steeds, niet luisteren en serieus overleggen over een referendum in Catalonië. Zowel de rechtse PP regering toendertijd als de meest linkse PSOE-Podem regering die Spanje ooit gehad heeft, blijven volharden in hun autoritaire en ondemocratische houding.  Na het referendum in Catalonië lieten zij een politiek conflict over aan de justitiële en uitvoerende machten, waardoor de scheiding van de machten in het geding kwam. Zij vonden de vuile oorlog die gevoerd werd prima zodat de Catalaanse regering op illegale wijze (maar met toestemming van het Constitutioneel Hof onder voorzitterschap van GC broer Francisco Pérez de los Cobos) ontslagen werd, het Parlement werd ontbonden, de Catalaanse autonomie werd opgeschort, nieuwe verkiezingen door de PP regering (die daar totaal niets over te vertellen heeft) werden opgelegd, de opnieuw gekozen regering van Puigdemont niet door justitie werd toegelaten om te regeren en dat vreedzame en democratische politici en burgerleiders in ballingschap moesten of voor jaren lang gevangen zijn gezet. Spanje krijgt nu als een boemerang terug wat zij zelf begonnen was.

> De stand van zaken in en rond Catalonië > Kanttekeningen door Gerber van der Graaf > Weblog Gerber van der Graaf