Weblog Gerber van der Graaf

Hieronder vind je de weblog van Gerber van der Graaf, ingenieur. Hij woont al een jaar of 22 in Catalonië en houdt sinds juni 2017 een weblog bij met beschouwingen over de politieke situatie - met name de vervolging van de Catalaanse politici. Met zijn goedvinden is dit artikel geïntegreerd in deze website, maar kan uiteraard ook ‘los’ worden bekeken.


Open brief aan TU Delft tegen eredoctoraat Timmermans

23 november 2021

(570 woorden)

Geachte Rector Magnificus Prof.dr.ir. Tim Verhagen,

Als voormalig student van TU Delft ben ik zeer teleurgesteld dat de universiteit een eredoctoraat wil verlenen aan de heer mr. Frans Timmermans, lid van de Europese Commissie (EC), ter gelegenheid van haar 180ste Dies Natalis op 14 Januari aanstaande.

Ik vraag u om deze beslissing opnieuw te overwegen en wel om de volgenden redenen.

In de eerste plaats vanwege zijn politiek met betrekking tot het Europese klimaatbeleid. Vele erkende maar andersdenkende wetenschappers, waaronder prof.dr.ir. Guus Berkhout en prof.dr. Salomon Kroonenberg, worden genegeerd in hun roep tot meer kritische stellingname over de invloed van menselijk handelen op het klimaat. Timmermans sluit zich af van een onbevangen open visie en degradeert het klimaatdebat tot een politiek dogma. Zijn eredoctoraat is daarom voor iedere zichzelf respecterende universiteit onwaardig. Gezien zijn positie zou deze onverantwoordelijke instelling bovendien verregaande en negatieve sociale gevolgen kunnen hebben.

Dit is echter niet de voornaamste reden waarom ik protesteer tegen het verlenen van een eredoctoraat aan Timmermans.

Als vicepresident van de voormalige Europese Commissie (EC) beschermt hij EU lidstaat Spanje bij het schenden van de fundamentele mensenrechten van de Europese burgers in Catalonië nadat deze op 1 oktober 2017 een referendum hielden over hun onafhankelijkheid van deze lidstaat. De beelden van het buitenproportionele politiegeweld door de Policia Nacional en de Guardia Civil (een militaire eenheid) tegen de Catalaanse burgers die wilden stemmen zijn toen de gehele wereld over gegaan. Deze aanval op vreedzame burgers door o.a. militairen had volgens het Europees verdrag van Lissabon toen reeds direct moeten leiden tot opschorting van Spanje als EU lidstaat aan de hand van artikel 7. De EC ondernam echter geen enkele actie.

Het houden van een referendum over zelfbeschikking is niet illegaal, zoals Spanje en de media aldaar doorgaans willen doen geloven, maar wordt internationaal beschermd door het fundamentele recht op meningsuiting en manifestatie. Zoals u misschien weet zijn als gevolg van de Spaanse gerechtelijke vervolgingen twee sociale leiders, de voorzitster van het Catalaanse Parlement en negen ministers van de Catalaanse regering van president Carles Puigdemont veroordeeld tussen negen jaar en twaalf en een half jaar gevangenisstraf. President Puigdemont en drie van zijn ministers zijn uitgeweken naar België om, zoals hij zelf heeft beweerd en later door andere politici in zijn nabijheid werd bevestigd, bloedvergieten te voorkomen. Zowel Duitsland als Italië weigeren om Puigdemont aan Spanje uit te leveren omdat zij vinden dat hij geen misdaad heeft begaan.

Ondanks de juridische vervolgingen en de lawfare van de Spaanse justitie tegen de Catalaanse leiders en de ondertussen meer dan 3500 (!) gerechtelijke vervolgingen tegen politici en burgers, blijft de EC bij monde van Timmermans bij het standpunt dat dit een ‘interne aangelegenheid is van de soevereine Staat Spanje’.

Onlangs werd bevestigt dat op 2 Oktober 2017, de dag na het referendum, de Spaanse regering aan Timmermans heeft gevraagd om niet in het Spaans – Catalaanse conflict te bemiddelen. In zijn toespraak op 4 Oktober 2017 voor het Europese Parlement werd de passage hierover daarom geschrapt. Dit verklaart waarom Timmermans tot op de dag van vandaag volhoudt dat de EC niets aan dit politieke conflict kan doen.

Dat de TU Delft van plan is om een eredoctoraat te verlenen aan iemand die handelt uit politieke motieven en tegen wetenschappelijke criteria in, is geheel voor haar eigen rekening en reputatie. Maar het lijkt me ongepast om een eredoctoraat te verlenen aan iemand die willens en wetens een EU lidstaat beschermt in haar onrechtmatig handelen en daarmee schendingen van mensenrechten toelaat.

Hoogachtend,
Dr.ir. Gerber van der Graaf

> De stand van zaken in en rond Catalonië > Kanttekeningen door Gerber van der Graaf > Weblog Gerber van der Graaf