Weblog Gerber van der Graaf

Hieronder vind je de weblog van Gerber van der Graaf, ingenieur. Hij woont al een jaar of 22 in Catalonië en houdt sinds juni 2017 een weblog bij met beschouwingen over de politieke situatie - met name de vervolging van de Catalaanse politici. Met zijn goedvinden is dit artikel geïntegreerd in deze website, maar kan uiteraard ook ‘los’ worden bekeken.


Het is de taal, idioot!

20 december 2021

(1200 woorden)

Taal als fundament van identiteit

Vervolging Catalaanse taal door de tijden heen

De huidige situatie

De wens voor Catalaanse onafhankelijkheid nam echter toe toen in 2010 het sterk gepolitiseerde Constitutioneel Hof het voorwoord van het nieuwe Statuut van tafel veegde. Dit voorwoord stelde dat Catalanen een natie vormen en het Catalaans daarom de hoofdvoertaal in Catalonië is. De minachting voor de Catalaanse identiteit door het Constitutioneel Hof culmineerde in het referendum voor onafhankelijkheid op 1 Oktober 2017.

Taalonderdompeling in gevaar

Reacties in Catalonië

De organisatie Som Escola (Wij zijn school) riep op om op 18 December te protesteren tegen de gerechtelijke uitspraak. Een vijftigtal burgerorganisaties, zoals Omnium Cultural en Assemblea Nacional Catalana, sloten zich daarbij aan. Volgens de gemeentepolitie waren er rond de 35.000 deelnemers op de Passeig de Sant Joan, recht voor de deur van het gerechtshof in Barcelona. Ook het reeds aangekondigde concert van de zanger Lluis LLach in het sportpaleis Sant Jordi, waar 16.000 luisteraars aanwezig waren, diende (mede) als protest tegen de taalaanval.

Reacties in Spanje

Wanneer de afgevaardigde Albert Botran van de CUP partij in het Spaanse Congres de (Catalaanse) verklaring van de ouders die voorstander zijn van taalonderdompeling voorleest, spat de VOX afgevaardigde Agustín Rosety (een gepensioneerde generaal en fervent aanhanger van Franco) in woede tegen Botran uit. De kamervoorzitter maant Rosety tot bedaren en snoert Botran de mond omdat zijn spreektijd voorbij zou zijn. Congresleden worden hun het spreken onmogelijk gemaakt wanneer zij hun betoog in het Catalaans houden. Het reglement van het Congres dat iedere andere taal dan het Castiliaans verbiedt staat in schril contrast met bijvoorbeeld het Zwitserse parlement waar de afgevaardigden zich in het Frans, Duits. Italiaans en Reto-Romaans kunnen uiten.

De media

Tot slot

> De stand van zaken in en rond Catalonië > Kanttekeningen door Gerber van der Graaf > Weblog Gerber van der Graaf