Weblog Gerber van der Graaf

Hieronder vind je de weblog van Gerber van der Graaf, ingenieur. Hij woont al een jaar of 22 in Catalonië en houdt sinds juni 2017 een weblog bij met beschouwingen over de politieke situatie - met name de vervolging van de Catalaanse politici. Met zijn goedvinden is dit artikel geïntegreerd in deze website, maar kan uiteraard ook ‘los’ worden bekeken.


De woedende rechter

28 mei 2021

(450 woorden)

Acht en veertig uur na de aanstelling van de Catalaanse coalitieregering ERC-JxCat onder leiding van president Pere Aragonès, verscheen het adviesrapport van het Spaanse Hooggerechtshof bij monde van rechter Marchena welke de Catalaanse leiders heeft veroordeeld, over het algemeen pardon dat de Spaanse regering van Sánchez aan de Catalaanse gevangenen wil verlenen. Het moment van publicatie is wel erg toevallig, daar het Hof er negen maanden over heeft gedaan om het rapport op te stellen. Gedurende die periode had hij de veroordeelde gevangenen vijf dagen de tijd gegeven om te zeggen wat zij dachten van de aanvraag door de Spaanse regering over hun strafkwijtschelding. Een dergelijke vraagstelling aan een gevangene in kwestie is niet bij wet geregeld en het was daarom buitengewoon vreemd dat Marchena deze vraag aan de Catalaanse gevangenen voorlegde. Alle gevangen zagen dit daarom als een poging om hen te vernederen en zij weigerden daarom om te reageren. Met uitzondering van de leider van de burgerbeweging Omnium Cultural, Jordi Cuixart. Deze antwoordde rechter Marchena hetzelfde wat hij hem in zijn weerwoord aan het eind van de rechtzaak had gezegd: ‘We zullen het weer opnieuw doen. Voor democratie en zelfbeschikking zullen we nooit onze fundamentele rechten, het vreedzaam protest en burgerlijke ongehoorzaamheid, opgeven. Zonder uitzondering, gisteren, vandaag of wanneer dan ook.’

Rechter Marchena reageerde furieus op het stilzwijgen van de Catalaanse veroordeelden en de reactie van Cuixart. Hij schrijft in zijn bevindingen dat zij geen strafkwijtschelding verdienen omdat zij geen spijt van hun misdaden (vreedzaam protesteren en het houden van een referendum) tonen en daar opnieuw in zullen terugvallen. Hiermee maakt het Hooggerechtshof het de Spaanse regering moeilijk om algeheel pardon te verlenen. Bovendien heeft de leider van de PP partij aangekondigd dat indien de Spaanse regering het pardon toch zal doorzetten, hij aangifte tegen president Sánchez zal doen bij het Hooggerechtshof. Het juridisch adviesrapport lijkt eerder op een politiek pamflet daar de rechter ongevraagd zijn mening ventileert en zich tegenstander toont van een eventuele amnestiewet voor de Catalaanse gevangenen. De kans dat zo ‘n wet er komt is echter nihil daar ieder debat hierover in het Spaanse Congres door haar voorzitster (van de PSOE partij) stelsematig wordt gecensureerd. Marchena gaat echter nog veel verder. De voorzitter van de tweede strafkamer van het Spaans Hooggerechtshof noemt het idealisme van Catalaanse onafhankelijkheid ondemocratisch en totalitair en hij betwijfelt of deze grondwettelijk is. Dit schrijven van het hoogste justitiële orgaan is natuurlijk benzine op het vuur van het Spaanse nationalisme, zowel in media als in de politieke arena. Hiermee reikt het Spaanse Hooggerechtshof de ultranationalistische politici van de PP, Ciutadans en Vox bovendien een juridisch middel aan om de Catalaanse politieke partijen en burgerorganisaties illegaal te laten verklaren vanwege hun politieke overtuiging. Het is heel goed denkbaar dat deze partijen de eerstvolgende nationale verkiezingen in Spanje zullen winnen. En dat moment zou nog wel eens eerder kunnen plaatsvinden dan oorspronkelijk de bedoeling is.

> De stand van zaken in en rond Catalonië > Kanttekeningen door Gerber van der Graaf > Weblog Gerber van der Graaf