Weblog Gerber van der Graaf

Hieronder vind je de weblog van Gerber van der Graaf, ingenieur. Hij woont al een jaar of 22 in Catalonië en houdt sinds juni 2017 een weblog bij met beschouwingen over de politieke situatie - met name de vervolging van de Catalaanse politici. Met zijn goedvinden is dit artikel geïntegreerd in deze website, maar kan uiteraard ook ‘los’ worden bekeken.


Onvoorzien protest

25 mei 2020

(640 woorden)

Langzaamaan mogen we weer wat meer. Men heeft het langzaam opheffen van de quarantainemaatregelen in verschillende fasen ingedeeld. Wat wel en wat niet precies mag gedurende deze fasen is vooralsnog onduidelijk totdat de desbetreffende fase wordt ingevoerd. En dan vinden er alsnog veranderingen van de spelregels plaats.

Sinds een week geleden zitten we in Centraal Catalonië in ‘fase 1’. Daarmee mag binnen bepaalde uren worden gesport, terwijl in de tijden daarbuiten kinderen en ouderen naar buiten mogen om (in respectievelijke volgorde) te gaan spelen en wandelen. Omdat andere delen van Catalonië, zoals Barcelona, zich nog in ‘fase 0’ bevinden heeft men nu ook fase 1/2 in het leven geroepen zodat men daar toch enige vorm van vrijheid heeft. Om de verwarring volledig te maken zei het gemeenteraadslid met ‘veiligheid’ in zijn portefeuille dat men nu ook naar het strand mag. Toen het daar op Maandag mutje vol zat, werd er omgeroepen dat dit toch niet mocht en stuurde de politie de badgasten weer weg.

Ook, of beter gezegd met name, op nationaal niveau slaat het crisisbestuur de plank iedere dag weer mis. Aan het begin van een crisis is zoiets nog goed te praten, maar dat nu na ruim twee maanden de Spaanse regering nog steeds volledig blind vaart, geeft aan dat er iets meer aan de hand is.

Op Zaterdag houdt de Spaanse president Pedro Sanchez gewoonlijk ellenlange TV toespraken voor de bevolking waar hij nagenoeg niets concreets toezegt. Doet hij dit wel, dan is daar later in de Staatscourant niets van terug te vinden of in een geheel andere vorm. Of de gepubliceerde maatregelen zijn dusdanig onduidelijk, of zelfs intern tegenstrijdig, dat er geen levend wezen is te vinden die er nog iets van begrijpt. Vervolgens zijn er zogenaamde ‘rectificaties’ (verbeteringingen die het allemaal wat duidelijker moeten maken, of toch weer niet). En zo gaat het maar door, dag in dag uit.

De enige verbetering die we van deze regering hebben gezien is dat men uiteindelijk de militairen van het menu voor de persconferenties heeft geschrapt. Deze zorgden voor nog meer problemen die Sánchez reeds had nadat het hoofd van de Guardia Civil gezegd had dat er een speciale eenheid is die de sociale media op het Internet afspeurt op zoek naar valse informatie en naar tegenstanders van het beleid van de regering. Oftewel pure censuur en politieke vervolging. Dat wil niet zeggen dat deze eenheid, indertijd opgericht vanwege het referendum in Catalonië, is opgeheven. Integendeel, onlangs rapporteerde zij dat men na diepgaand onderzoek (een oxymoron voor een Spaanse militaire eenheid) tot de conclusie is gekomen dat er na de corona crisis een opleving van protesten zal plaatsvinden. ‘Met name onder de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweginging’, zo schrijven ze. Geen wonder; de Spaanse regering doet haar uiterste best daarvoor. Van het invoeren van de noodtoestand en het centraliseren van overheidstaken (wat zonder meer een verhulde staatsgreep genoemd mag worden), de weigering om Madrid gedurende twee weken lang te isoleren (wat 21.000 slachtoffers, 3/4 van het totaal over geheel Spanje, tot gevolg had), het misbruik van de noodtoestand voor politieke doeleinden, verlenging van diezelfde noodtoestand met de ultrarechtse partij Ciutadans (met de mondelinge toezegging om niet meer met de Catalanen over hun zelfbeschikkingsrecht te onderhandelen en waarmee zij bovendien de steun van andere, linkse, partijen in het Congres en de coalitiegenoot Podemos als een steen laat vallen) en nog heel veel meer.

Maar wat de Guardia Civil niet voorzien heeft dat zijn de protesten vanuit ultrarechtse, Spaans nationalistische hoek, compleet met uitbundig gezwaai van Spaanse vlaggen. Deze protesten begonnen in de luxe wijk van Madrid, Salamanca (notabene nog steeds in fase 0), worden geleid door de ultrarechtse Partido Popular en de fascistische Vox partijen en breiden zich als een olievlek over geheel Spanje uit. Maar gezien de coulante houding van de politie en Guardia Civil tegenover deze verboden protestdemonstraties is misschien omdat ze daar zelf in meelopen.

> De stand van zaken in en rond Catalonië > Kanttekeningen door Gerber van der Graaf > Weblog Gerber van der Graaf