Weblog Gerber van der Graaf

Hieronder vind je de weblog van Gerber van der Graaf, ingenieur. Hij woont al een jaar of 22 in Catalonië en houdt sinds juni 2017 een weblog bij met beschouwingen over de politieke situatie - met name de vervolging van de Catalaanse politici. Met zijn goedvinden is dit artikel geïntegreerd in deze website, maar kan uiteraard ook ‘los’ worden bekeken.


Internationale noodbrief voorzitster Catalaanse Parlement

3 februari 2022

(550 woorden)

De volksafgevaardigde in het Catalaanse Parlement Pau Juvillà (La CUP partij) is door de Spaanse rechtbank voor 6 maanden uit zijn ambt gezet en moet een geldboete van EU 1080 betalen. De straf is echter niet definitief want hij kan nog in hoger beroep gaan bij het Spaans Hooggerechtshof.

Juvillà werd hiertoe veroordeelt omdat hij indertijd als gemeenteraadslid van de stad Lleida tijdens verkiezingen een geel lint uit zijn kantoorraam van het stadhuis had hangen. Het lint is een protest tegen de politieke gevangenen en de ballingen, waaronder de afgezette Catalaanse president Carles Puigdemont. De Spaanse wet verbiedt dat tijdens verkiezingscampagnes geen partijpropaganda aan de openbare gebouwen mag worden bevestigd. Het gele lint is echter geen partijpolitiek symbool, maar een algemeen protest dat door verschillende Catalaanse partijen en een brede laag van de bevolking wordt gedragen. Daarnaast nam zijn CUP partij geen deel aan deze verkiezingen.

Vanwege de veroordeling stuurde de Spaanse kiescommissie een ultimatum aan de voorzitster van het Catalaanse Parlement, Laura Borràs. De kiescommissie gebiedt haar om binnen zes dagen Juvilla zijn parlementszetel te ontnemen. Wanneer de voorzitster daar geen gehoor aan zou geven, dan zou de commissie ‘juridische stappen tegen haar ondernemen’, zonder dat zij deze verder specificeert. Op 4 Februari loopt het ultimatum af.

Het klinkt nogal ondemocratisch dat een kiescommissie (een administratieve entiteit zonder juridische bevoegdheden) dergelijke dreigementen naar een parlementsvoorzitster uit. Daarnaast is de uitspraak tegen Juvillà niet definitief en heeft hij nog steeds recht op lidmaatschap van het Parlement.

Sinds het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid op 1 oktober 2017 is het een algemene tendens dat de Spaanse justitie zich met de samenstelling van het Catalaanse Parlement bemoeit. Toen Puigdemont na het referendum, nadat hij was afgezet, werd herkozen, mocht hij zich niet als presidentskandidaat in het Parlement presenteren. Negen politici, waaronder de nieuwe presidentskandidaat Jordi Turull, werden gevangen gezet toen zij bij de rechter van het Audiencia Nacional moesten verklaren. (Dankzij druk vanuit de Europese Raad zijn zij weer vrij, maar mogen geen politiek beoefenen.) De vorige president van Catalonië, Quim Torra, werd zijn lidmaatschap van het Parlement ontnomen vanwege een protestspandoek en gele linten aan het regeringspaleis tijdens de verkiezingen van het Spaanse Congres van Afgevaardigden. Zijn afzetting leidde uiteindelijk tot herverkiezingen in Catalonië.

Vanwege de directe inmenging van de Spaanse justitie in de samenstelling van het Catalaanse Parlement en de justitiële bedreigingen van de kiescommissie, heeft Borràs een noodbrief naar verscheidene internationale instanties rondgestuurd. Onder andere het Deense parlement, de Tweede Kamer en het Vlaamse parlement ontvingen deze nootkreet. Het Vlaamse parlement heeft reeds unaniem een motie aangenomen waarin zij verklaart dat de democratie en de rechten van de parlementariërs in Catalonië beschermt moeten worden. Zij zal de Europese Commissie vragen om onderzoek te doen naar de gebeurtenissen. De Tweede Kamer heeft de brief doorgestuurd naar de commissie voor buitenlandse zaken. Wat deze er mee doen zal is nog onbekend.

Het Parlement heeft besloten dat Juvillà zijn zetel voorlopig mag houden, maar zijn stemrecht wordt hem ontnemen. Op deze manier proberen de politici iedereen, de politieke partijen, burgers en de kiescommissie, tevreden te stellen zonder dat zij gevaar lopen om wettelijk ongehoorzaam te zijn. Zolang het Parlement weigert om invulling te geven aan haar gegeven politieke mandaat (52% stemde voor Catalaanse onafhankelijkheid), zal het weinig en slechts voor korte tijd helpen.

Nawoord
Vlak na publicatie van dit artikel werd bekend gemaakt dat de algemeen secretaris van het Catalaanse Parlement, een ambtenaar, opdracht aan personeelszaken heeft gegeven om Pau Juvillà zijn parlementszetel af te nemen. Zij zegt dit te doen uit vrees voor rechtsvervolging. Een duidelijk bewijs dat niet de politici maar de ambtenaren (in dit geval van het Parlement) de dienst uitmaken over de samenstelling van het Parlement.

> De stand van zaken in en rond Catalonië > Kanttekeningen door Gerber van der Graaf > Weblog Gerber van der Graaf