Weblog Gerber van der Graaf

Hieronder vind je de weblog van Gerber van der Graaf, ingenieur. Hij woont al een jaar of 22 in Catalonië en houdt sinds juni 2017 een weblog bij met beschouwingen over de politieke situatie - met name de vervolging van de Catalaanse politici. Met zijn goedvinden is dit artikel geïntegreerd in deze website, maar kan uiteraard ook ‘los’ worden bekeken.


Derdegraads regiem van Catalaanse gevangenen opgeheven

28 juli 2020

(420 woorden)

De Spaanse justitie maakt bekend dat de derde gevangenisgraad van de Catalaanse politieke gevangenen wordt opgeheven. Na 1/4 deel van de straf in de gevangenis doorgebracht te hebben, heeft iedere veroordeelde gevangene in Spanje daar recht op. De politieke gevangenen mochten daarom sinds de afgelopen twee weken de weekenden thuis doorbrengen. Het argument van het Openbaar Ministerie (OM) is dat zij geen spijt hebben van hun misdaden (het leiden van een vreedzaam protest, het houden van een parlementair debat of het organiseren van een referendum) en een gevaar voor de samenleving vormen. Voor sommigen van hen stelt hij ‘een speciale behandeling’ (lees: heropvoeding) voor om hen tot andere (politieke) gedachten te brengen. Sinds een week geleden het Hooggerechtshof ad hoc (speciaal voor deze gevangenen) zich tegen de precedenten (voorafgaande uitspraken) van ditzelfde hof in uitsprak, wordt de vrijheidsgraad van de Catalaanse gevangenen per directe ingang opgeheven wanneer de openbaar aanklager daar om vraagt.

Het OM is een strak hiërarchische organisatie. Aan het hoofd staat de de Spaanse openbaar hoofdaanklager. Deze handelt in naam van de regering en overheid. Momenteel bekleed de minister van justitie van de vorige regering van president Pedro Sánchez, Dolores Delgado, deze functie. Dit betekent dat óf de Spaanse regering staat achter het beleid van het OM om de Catalaanse gevangenen weer op te sluiten, notabene tegen de huidige wetgeving en interpretatie daarvan door de gerechtelijke macht in. Óf de openbaar hoofdaanklager heeft geen controle over het OM. In het eerste geval moet worden geconcludeerd dat het geen zin heeft dat de Catalaanse regering probeert te onderhandelen over een referendum voor zelfbeschikking met de Spaanse regering die tegelijkertijd de onafhankelijkheidsbeweging onderdrukt. In het tweede geval heeft het geen zin om met de Spaanse regering te onderhandelen omdat zij geen controle heeft over haar eigen overheidsinstellingen.

Een ad hoc uitspraak die een andere interpretatie aan een wet tot dan toe geeft en met het oog op een specifiek geval is in een rechtstaat ongehoord. De uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof ondermijnt daarmee de juridische zekerheid en grond waarop de wetgeving is gebaseerd.

Het snelle besluit van de plaatselijke rechter van Manresa om gehoor te geven aan het OM doet schade aan de partijdigheid van de rechtbank. Indien zij inderdaad onpartijdig zou zijn, dan zou de zaak worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst, zonder dat aan deze zaak prioriteit wordt gegeven.

Hieruit kan alleen maar geconcludeerd worden dat Spanje, opnieuw, geen gerechtigheid zoekt maar haar politieke tegenstanders wil wreken en onderdrukken.

 

Het is jammer. Het verbaast me dat de Europese Unie zo nutteloos is met niet-democratische “interne” regimes zoals Spanje, Hongarije en Polen. Dit probleem zal zich ongetwijfeld over het hele continent verspreiden.

> De stand van zaken in en rond Catalonië > Kanttekeningen door Gerber van der Graaf > Weblog Gerber van der Graaf