Weblog Gerber van der Graaf

Hieronder vind je de weblog van Gerber van der Graaf, ingenieur. Hij woont al een jaar of 22 in Catalonië en houdt sinds juni 2017 een weblog bij met beschouwingen over de politieke situatie - met name de vervolging van de Catalaanse politici. Met zijn goedvinden is dit artikel geïntegreerd in deze website, maar kan uiteraard ook ‘los’ worden bekeken.


Billy leeft

8 mei 2020

Billy het kind is dood. En dat mag gevierd worden. Gisteren werd bericht dat hij is bezweken aan het coronavirus.

Billy el Niño (het kind) is de bijnaam van Antonio González Pacheco, lid van de Spaanse Policia Nacional. Op het hoofdkantoor in Barcelona aan de Via Laietana, heeft hij duizenden martelingen uitgevoerd tegen politieke dissidenten van Franco en zijn regiem. Net als het fascistisch staatshoofd is hij op bed overleden zonder dat er ooit recht is gedaan aan zijn slachtoffers.

Billy was een specialist in het martelen die genoot van zijn werk. De video ‘s waarin Chato Galante, de vertegenwoordiger van slachtoffers van het franquisme, over zijn martelingen in het TV3 programma FAQS verteld (in het Spaans op 2:30) zijn zonder meer schokkend te noemen ondanks, of misschien juist dankzij, de serene manier waarop hij daar verslag van doet. Hij verteld onder andere over ‘waterboarding’ in een emmer totdat het slachtoffer op het punt stond te stikken. Dat konden ze perfect zien aan de verkleuring van je nagels, zo vertelt hij. Hem werd ook een pistool tegen het hoofd gehouden dat werd afgeschoten. ‘Dat het wapen ongeladen was, dat wist je natuurlijk niet.’

De martelingen door Billy hielden niet op na de dood van Franco en evenmin na de zogenaamde ‘democratische overgangsperiode’ die in 1978 begon. Zijn gedrag werd door de Spaanse justitie en politiek ook daarna getolereerd. Hij kreeg verschillende taken bij het politiecorps en werd zelfs tijdens de democratische periode tot twee maal toe officieel gehuldigd voor zijn bewezen diensten. Dit leverde hem, naast de huldiging die hij tijdens de Franco dictatuur kreeg, in totaal 50% extra pensioen op. Gedurende de 42 jaren dat Spanje zichzelf een democratie noemt, en wat door de internationale gemeenschap kritiekloos wordt overgenomen, is Billy nooit berecht voor zijn misdaden. Zelfs de zogenaamd links-socialistische PSOE regering, die gedurende deze periode in totaal 23 jaren lang heeft geregeerd, heeft nooit de minste moeite genomen. Toen hij in 2018 officieel werd uitgenodigd voor een bijeenkomst van de Policia Nacional en wat vele protesten uitlokte, zei de woordvoerder van de socialistische regering van Pedro Sánchez, Isabel Celáa: ‘hij is een vrij man en kan overal gaan waar hij uitgenodigd wordt.’ Dat de minister van BiZa, Grande Marlaska, nu bij zijn dood zegt dat men druk bezig is met het schrijven van een aanklacht tegen hem is weinig geloofwaardig. Temeer daar deze minister zelf door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is veroordeeld voor het toelaten van martelingen onder zijn toezicht toen hij rechter was bij het Audiencia Nacional.

Billy el Niño is geen uitzondering. Dankzij de amnestiewet van 1977 lopen er nog talrijke misdadigers van het Franco regiem vrij rond. Om deze amnestiewet te omzeilen vroeg Argentinië In 2014 aan Spanje om González Pacheco uit te leveren en hem daar te kunnen berechten voor veertien gevallen van martelpraktijken. Het Spaanse Hooggerechtshof weigerde echter om Billy uit te leveren omdat zijn misdaden waar hij voor wordt aangeklaagd verjaard zouden zijn. De persoon Billy el Niño is dood, maar hij is nog springlevend in alle gelederen (de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende machten) van de Spaanse staat.

> De stand van zaken in en rond Catalonië > Kanttekeningen door Gerber van der Graaf > Weblog Gerber van der Graaf