Weblog Gerber van der Graaf

Hieronder vind je een artiel weblog van Gerber van der Graaf, ingenieur. Hij woont al een jaar of 22 in Catalonië en houdt sinds juni 2017 een weblog bij met beschouwingen over de politieke situatie - met name de vervolging van de Catalaanse politici. Met zijn goedvinden is dit artikel geïntegreerd in deze website, maar kan uiteraard ook ‘los’ worden bekeken.


Opnieuw arrestatiebevel ministers


7 november 2019 | (540 woorden)

De Catalaanse minister van onderwijs van de regering van Puigdemont, Clara Ponsatí, week na het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid uit naar Schotland. Toen de Spaanse justitie, bij name van onderzoeksrechter van het Hooggerechtshof Pablo Llarena, een Europees arrestatiebevel tegen haar uitvaardigde, verdedigde advocaat van Aamer Anwar haar uitlevering bij de Britse rechtbank in Glasgow.

Nadat Llarena tot twee maal toe het arrestatiebevel had ingetrokken, nooit eerder vertoont in de Europese Unie, heeft hij nu voor derde maal aan Groot Brittannië gevraagd om Ponsatí te arresteren en aan Spanje uit te leveren. Vandaag, 7 November, zou een hoorzitting bij de rechtbank in Glasgow daarover plaats vinden. Advocaat Aamer Anwar liet echter weten dat de hoorzitting van zijn cliënt wordt uitgesteld. De Europese aanvraag bevat teveel onduidelijkheden die eerst door de Spaanse justitie moeten worden opgelost. Zo bevat het 59 tellende document grote tegenstellingen over de aanklacht. Er wordt zowel gesproken over oproer als over opruiing. Tot twee maal toe wordt zij in het document beschuldigd van opruiing zonder dat gespecificeerd wordt wat haar rol daarin is geweest anders dan het beschikbaar stellen van de openbare scholen als stemlokalen voor een referendum. Het document begint bovendien met de vermelding dat het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven in 2012 begon. Ponsatí werd echter pas in de zomer van 2017 Catalaans minister van onderwijs in de regering van Puigdemont en kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld van wat er voor die tijd plaats vond

Volgens de Spaanse wetgeving heeft ‘sedition’ (opruiing) een geheel andere juridische inhoud dan de Britse. Alhoewel dit later weer werd ingetrokken, maakte de Britse politie (die als eerste een uitleveringsverzoek controleert op onnauwkeurigheden voordat dit aan het OM wordt gepresenteerd) bekend dat de aanklacht buitenproportioneel is en daarom niet in behandeling kan worden genomen. Later werd dit veranderd in de vraag aan de Spaanse justitie om meer duidelijkheid te geven over de aanklacht en het crimineel verleden van Ponsatí.

Ook tegen twee andere ministers van Puigdemont, Toni Comín en Lluís Puig die in België verblijven, is opnieuw een uitleveringsverzoek door Spanje aangevraagd. Tegen minister Meritxell Serret loopt geen uitleveringsverzoek omdat het Spaans Hooggerechtshof denkt dat zij slechts voor wettelijke ongehoorzaamheid kan worden veroordeeld.

De derde aanvraag voor de arrestaties en uitlevering van Puigdemont en zijn ministers werpt grote twijfels op over het functioneren van de Spaanse justitie. Het uitleveringsverzoek van Clara Ponsatí zit niet alleen vol met fouten en onnauwkeurigheden, maar het Britse OM kan steeds moeilijker ontkennen dat Spanje de Europese arrestatiebevelen politiek misbruikt. Samen met de bewering van president Pedro Sanchez dat de Spaanse regering het hoofd van het OM is, maakt dit de uitlevering van de Catalaanse ballingen aan Spanje steeds gecompliceerder.

Hoewel het minder zwaar lijkt om politiek vluchteling in het buitenland te zijn dan om in de gevangenis te zitten, moet het menselijk leed er van niet worden onderschat. In een interview vorige week zei president Puigdemont dat hij denkt zijn ouders nooit meer levend terug te zien, daar zij te oud en te fragiel zijn om nog naar België te kunnen reizen. Gister maakte hij bekend dat zijn vader overleden is. Hij is daarmee de tweede Catalaans politieke vluchteling die een naaste familielid verliest zonder dat hij afscheid heeft kunnen nemen. Eerder verloor Toni Comín een broer.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

> De stand van zaken in en rond Catalonië > Kanttekeningen door Gerber van der Graaf > Weblog Gerber van der Graaf