Nieuwe actie voor Carme Forcadell

  • Attendeer onze kamervoorzitter Khadija Arib (rechts) op haar tot 11,5 jaar veroordeelde Catalaanse collega Carme Forcadell (links).


De Nederlandse parlementsvoorzitter, Khadija Arib, krijgt op 6 maart 2020 de Aletta Jacobsprijs voor haar verdiensten op het terrein van de emancipatie. Dat is een positieve aanleiding haar via een brievenactie te vragen zich in te spannen voor haar collega Carme Forcadell, die veroordeeld is tot meer dan 10 jaar gevangenisstraf in haar rol als Kamervoorzitter.

Hoe meer mensen een bericht sturen aan de Nederlandse Kamervoorzitter hoe meer aandacht we voor de Catalaanse zaak in Nederland krijgen. Dat is belangrijk. Nederland is een klein land, maar kan van grote invloed zijn op de Europese politiek.

Doe mee en schrijf mevrouw Arib een brief of een e-mail.

Hier twee voorbeeldbrieven in Engels en Nederlands. Je kunt ze knippen en plakken naar Word, ondertekenen (na eventueel wat te hebben aangepast of toegevoegd) en printen, maar je kunt ook direct naar je mailprogramma gaan, door op de rode knop onder de brieven te drukken. Daar kun je ook de tekst nog aanpassen voordat je de mail verstuurt.

 

Khadija Arib
Postadres / mailbox
Tweede Kamer der Staten-Generaal
T.a.v. Tweede Kamervoorzitter, mevrouw K. Arib
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Geachte mevrouw Arib,

Bij deze wil ik u van harte feliciteren met de aan u toegekende Aletta Jakobsprijs. Een terechte en eervolle erkenning van uw belangrijke werk.

Graag vraag ik uw aandacht voor uw collega, Carme Forcadell. Zij zit al bijna twee jaar in een Spaanse cel en zit daar een gevangenisstraf uit van 11,5 jaar voor haar rol als voorzitter van het Catalaanse parlement. Een flagrante schending van de democratische rechtsstaat.

Ik doe een klemmend beroep op u om uw functie en uw talenten in te zetten voor de hartverscheurende positie van uw collega Carme Forcadell en op te komen voor de universele waarden die horen bij een democratie.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd en uw moed.

Met een vriendelijke groet,

P.S. Een korte introductie over de Catalaanse kwestie kunt u bekijken op vimeo.com/364651443.

 

 Open de brief in je mailprogramma 

 

Khadija Arib
Postadres / mailbox
Tweede Kamer der Staten-Generaal
T.a.v. Tweede Kamervoorzitter, mevrouw K. Arib
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Dear Mrs. Arib,

Herewith I would like to congratulate you with the Aletta Jakob prize awarded to you. A justified and honorable recognition of your important work.

I would like to draw your attention to your colleague, Carme Forcadell. She has been in a Spanish cell for almost two years and is serving a prison sentence of 11.5 years for her role as president of the Catalan parliament. A blatant violation of the democratic constitutional state.

I strongly urge you to use your position and your talents for the heartbreaking position of your colleague Carme Forcadell and to stand up for the universal values that belong to a democracy.

Thank you in advance for your time and your courage.

Yours sincerely,

P.S. In this short video you’ll find a brief introduction on the Catalan case: vimeo.com/364651443

 

 Start your letter in your mailprogramm 
> Nieuwe actie voor Carme Forcadell